Ecologie, Energie Regenerabilă

Deșeurile pe care le generăm și extragerea de noi resurse pentru consum au consecințe grave asupra planetei noastre.
Odată cu reciclarea diferitelor materiale, este posibil să se evite tăierea copacilor, extracția de petrol și alte practici care implică, la rândul lor, emisii de gaze nocive pentru mediu. Dar reciclarea este doar o parte a soluției.
Sursele regenerabile de energie (energia eoliană, energia solară, energia hidroelectrică, energia oceanelor, energia geotermală, biomasa și biocombustibilii) constituie alternative la combustibilii fosili care contribuie la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, la diversificarea ofertei de energie și la reducerea dependenței de piețele volatile și incerte ale combustibililor fosili, în special de petrol și gaze.

Dacă ai o idee utilă, pune-o pe hârtie.

© {2022} Primăria Sectorului 2 - Municipiul București.