Urmați acestghid pentru a avea succes!

Fișa tehnică a proiectului reprezintă un îndrumar necesar transpunerii intr-un proiect scris a ideilor dumneavoastră. Vă recomandăm să parcurgeți toată documentația privitoare la Bugetarea Participativă înainte de a scrie proiectul pentru a înțelege cerințele structurale și o cât mai bună încadrare într-un domeniu definit de regulament.
TITLU PROIECT

Alegeţi un nume concis pentru denumirea proiectului care să se refere la un anumit rezultat al proiectului.

150 de caractere maxim.
Titlul sa fie cât mai sugestiv.
DOMENIU

o Amenajare Spaţii verzi şi Locuri de joacă
o Mobilitate,accesabilitate şi siguranta circulaţiei
o Amenajare Spatii Publice
o Cultură/Sport/Tineret
o Social
o Sănătate
o Turism
o Educaţie şi infrastructură educaţională
o Digitalizare
o Ecologie, energie regenerabilă
DESCRIERE PROIECT

- Se va descrie problema generală de la care s-a plecat în implemantarea proiectului;
- Se vor descrie nevoile identificate de către participantul deponent;
- Se vor descrie paşii ş i viziunea asupra proiectului, cum vede implementarea lui;
- Se vor descrie beneficiile obşinute prin implementarea proiectului.
10.000 de caractere maxim
LOCALIZARE PROIECT

Prin adresa, harta , zonare;
Se pot încărca gpx, hărţi google, poze, etc. (platforma va stabili fiabilitatea formatării acestor date).
1000 de caractere maxim
BENEFICIARI PROIECT

Specificaţi cine anume beneficiază de pe urma acestui proiect şi în ce fel .
1500 de caractere maxim
BUGET ESTIMAT

Se va scrie bugetul estimat cu TVA şi cum anume consideră că ar trebui cheltuit sau ce anume consideră că ar trebui cumpărat în timpul proiectului, preferinţe de materiale design etc.
2000 de caractere maxim
DOCUMENTE ATAȘATE

Se vor ataşa poze, filmuleţe, schiţe, planuri sau alte documente relevante (platforma va stabili formatul de încărcare şi capacitatea maximă în MB pentru fiecare document ).
IMPLICARE ÎN PROIECT

Se va detalia cum doreşte inițiatorul să se implice în proiect: voluntariat, cofinanțare, sponsorizare, donare, etc.
2000 de caractere maxim
PERSOANA DE CONTACT

(poate fi alta decât cea a initiarorului, poate să nu aibă calitatea de „participant")

Nume __________________________
Prenume _______________________
Telefon _________________________
Mail ____________________________
* Declar pe proprie răspundere că am luat la cunostinţă de toate informațiile din regulamentul privind modul de desfăşurare a procesului de bugetare participativă cum şi de Termenii și condițiile de utilizare a platformei precum și de reglementările privind domeniul Protecţiei Datelor cu Caracter Personal.
SUCCES !
© {2022} Primăria Sectorului 2 - Municipiul București.