REGULAMENTUL PRIVIND BUGETAREA PARTICIPATIVĂ LA NIVELUL SECTORULUI 2 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI - EXTRAS

PREAMBUL
Bugetarea participativă îşi propune implicarea cetăţenilor Sectorului 2 într-un proces democratic de deliberare şi decizie pentru stabilirea modalităţii optime de cheltuire a unei părţi din bugetul local. Procesul presupune asumarea de către cetăţeni a unui rol de participant activ în definirea şi abordarea problemelor comunităţii din care fac parte. Bugetarea participativă se desfăşoară în limitele domeniilor de competenţă ale Sectorului 2.
© {2022} Primăria Sectorului 2 - Municipiul București.